Jogszabályok

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 

2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról  

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

34/2009 PM rendelet a KGFB igazolásról  

20/2009 PM rendelet a gépjármű kategóriákról 

21/2011 NGM rendelet a bonus-malus rendszerről 

A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény  

326/2011.Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Utolsó módosítás: 2020.11.03.