Porsche teljes körű és részleges körű CASCO fedezet

teljes körű CASCO biztosítási termékünket teljes körű fedezetet igénylő ügyfeleink részére és finanszírozott gépjárművekre ajánljuk.

A Porsche teljes körű CASCO biztosítás a töréskár, lopáskár, elemi- és tűzkár valamint üvegkár kockázatokat foglalja magában.

A kiegészítőként köthető poggyász-, illetve kölcsöngépjármű biztosítással még komplexebb fedezetet és mobilitást tudunk biztosítani ügyfeleink részére. 

részleges körű CASCO biztosítási termékünket azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik a gépkocsi megsemmisülésére, illetve az elemi károk kiszámíthatatlanságának okán keletkezett sérülésekre kívánnak biztosítási fedezet kedvező áron igénybe venni. A Porsche részleges körű CASCO biztosítás kiterjed a teljes lopáskár vagy töréskár miatt bekövetkezett totálkárra és bármilyen elemi- és tűzkár kapcsán bekövetkezett káreseményre.

Ezen részleges körű CASCO biztosítás nem nyújt fedezetet a baleset miatt keletkezett töréskárra, amennyiben az nem minősül totálkárnak és az üvegkárra.

A kiegészítőként köthető kölcsöngépjármű biztosítással pedig itt is folyamatos mobilitást biztosítunk ügyfeleink részére. 

Mire nyújt fedezetet a Porsche teljes körű és részleges körű CASCO?

A töréskár-biztosítás fedezetet nyújt 
- a biztosított vagyontárgyakban bármilyen kívülről ható, hirtelen fellépő, baleseti erőhatás által keletkezett törésre, sérülésre, továbbá idegen személy által okozott rongálásra. 

A lopáskár-biztosítás fedezet nyújt 
- a biztosított gépjármű teljes ellopására, elrablására, illetve 
- a biztosított gépjármű teljes eltulajdonítása nélkül annak biztosított alkatrészeinek, tartozékainak lopására (részlopás), továbbá 
- a lopási szándékra utaló kísérlettel okozott károkra. 

Az elemi- és tűzkár-biztosítás fedezet nyújt 
- a biztosított gépjárműben, alkatrészeiben és tartozékaiban feltétel szerinti elemi károk által keletkezett sérülésekre, valamint 
- a gépjármű elektromos berendezéseinek meghibásodása vagy külső tűz átterjedése folytán keletkezett tűz, önrobbanás, robbanás által okozott károkra. 

Az üvegkár-biztosítás fedezetet nyújt 
- a biztosított gépjármű utasterének üvegezésében - karosszéria sérülés nélkül - keletkezett sérülésre (törés, repedés). 

Extra tartozékok biztosítása fedezetet nyújt 
- a biztosított gépjármű alapfelszereltségén túl beszerelt alkatrészekre, tartozékokra egyes kiemelt extratartozékok kivételével külön díj felszámítása nélkül nyújt biztosítási védelmet, amelyben azok a biztosítási ajánlaton és kötvényen feltüntetésre kerültek 
- kiemelt extratartozéknak minősül és a biztosító csak külön díj felszámításával nyújt fedezet a következő extratartozékokra: automata sebességváltó, bőrkárpit, xenon fényszórók, könnyűfém keréktárcsák, navigációs rendszer 

A kiegészítő avulásbiztosítás fedezetet nyújt 
- a szerződésben meghatározott időtartamig az alkatrészek és a fényezés költségeiből az elhasználódási foknak megfelelő levonást (értékemelkedést) a Biztosító nem érvényesít.

Mire nyújtanak fedezetet a kiegészítő biztosítások?

A kiegészítő poggyászbiztosítás fedezet nyújt 
- a biztosított vagyontárgy(ak)ban a gépjármű töréskárával, elemi- és tűzkárával kapcsolatban keletkezett sérülésekre. 

A kiegészítő kölcsöngépjármű szolgáltatást Ön igénybe veheti 
- a kárbejelentést követő naptól a kártérítési összeg utalásának napjáig, de maximum a szerződésben meghatározott összeghatárig, ha a biztosított gépjárművet totálkár vagy lopáskár érte.
- a kárbejelentés napjától az optimális javítási időtartamra, ha a biztosított gépjárművet töréskár vagy részlopáskár érte. 

Teljes körű casco biztosítás fedezeti köre:

Töréskár-, lopáskár-, elemi- és tűzkár, üvegkár biztosítás, továbbá Audi, Seat, Skoda, VW típusú gépkocsikra 6 éves korig avulásmentesség biztosítás.

Opcionálisan választható kiegészítő: poggyász és bérgépjármű biztosítás. 

Részleges körű casco biztosítás fedezeti köre*:

Teljes lopáskár-, töréskár miatt bekövetkezett totálkár-, valamint elemi- és tűzkár biztosítás.

Opcionálisan választható kiegészítő: bérgépjármű biztosítás.

*A Biztosító a fentiektől eltérő fedezetet is alkalmazhat, kérjük a szerződés megkötése előtt tájékozódjon a CASCO szerződés ügyféltájékoztatójából és szerződési feltételeikből. 

Utolsó módosítás: 2015.08.31.