Fizetési moratórium 1

TÁJÉKOZTATÁS A FIZETÉSI MORATÓRIUMMAL (MORATÓRIUM 1) KAPCSOLATOSAN

 

Magyarország kormánya 47/2020 (III.18.) számú kormányrendeletében vezette be a lakossági és vállalati hitelek törlesztési moratóriumát (Moratórium 1) 2020. március 19. napjától 2020. december 31-ig. A veszélyhelyzet megszűnését követőn, azaz 2020. június 18. napjától a fizetési moratórium szabályait a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény szabályozza.

A Moratórium 1 a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított (átadott lízingtárgy) lakossági hitel-, kölcsön-, illetve lízingszerződésekre, illetve munkáltatói kölcsönökre vonatkozik.

A Moratórium 1 időszaka 2020. december 31. napján lejárt. Társaságunk mindazon ügyfelek esetében, akik éltek a fizetési moratórium által biztosított lehetőséggel akár csak átmenetileg is, az érintett finanszírozási szerződéseket újra kalkulálta, átszámította. A hivatkozott törvény értelmében az igénybe vett fizetési moratórium időtartalmától függően a finanszírozási szerződés eredeti futamideje meghosszabbodott. A még fennálló tőketartozást és annak, az igénybe vett fizetési moratórium időszakára eső felhalmozódott kamatát, valamint a jövőbeli kamatát a hátralévő futamidő alatt kell a Lízingbevevőnek/Adósnak megfizetnie oly módon, hogy az esedékes havi lízingdíj/törlesztő részlet és a felhalmozódott kamat részlete együttesen ne haladja meg a havi lízingdíj/törlesztő részlet moratórium lejártát követő első, eredeti szerződési feltételeknek megfelelően (moratórium igénybevétele nélkül) kiszámított összegét.

Társaságunk 2021. januárjában küldi meg a fentiek szerint - jogszabály erejénél fogva - módosult új törlesztési tervet.

Abban az esetben, ha a Lízingbevevő/Adós nem élt a fizetési moratórium által biztosított fizetési könnyítéssel, Társaságunk nem küld új törlesztési tervet, a fizetési kötelezettségei az eredeti szerződési feltételek szerint állnak fenn.

A Moratórium 1-re vonatkozó bővebb felvilágosítás érdekében látogassa meg "Gyakori kérdések" tájékoztató oldalunkat: https://www.porschefinance.hu/moratorium 1_2/moratorium 1/gyakori-kerdesek

Kérjük, hogy a felmerülő kérdéseit az info(kwfat)porschefinance(kwfdot)hu címre szíveskedjen megküldeni, lehetőleg a Társaságunk felé korábban, kapcsolattartásra megjelölt e-mail címről vagy az Ügyfélportálon bejelentkezve, üzenetként továbbítsa.  

Magyarország kormánya a 2020. évi CVII. törvényben és a hozzákapcsolódó 637/2020. (XII.) Kormányrendeletben a fizetési moratórium igénybevételét 2021.06.30. napjáig (Moratórium 2) újból lehetővé tette mindazok számára, akik a Moratórium 1 szabályai szerinti fizetési haladékkal élhettek. A Moratórium 2-re vonatkozó részletes információkat honlapunkon, a https://www.porschefinance.hu/moratorium 1_2/moratorium 2  menüpontban olvashat.

A Magyar Lízingszövetség infovideót készített a fizetési moratóriumról, amelyet az alábbi linkre kattintva, a Lízingszövetség honlapjának nyitó oldalán nézhet meg: https://lizingszovetseg.hu/

 

Budapest, 2021. január 20.

Porsche Finance Zrt.