Fizetési moratórium 2. személyi kölcsönre vonatkozóan Az alábbi tájékoztató autós lízingügyletre NEM vonatkozik!

TÁJÉKOZTATÁS  A 2021.11.01. -TŐL FENNÁLLÓ MORATÓRIUM MEGVÁLTOZOTT FELTÉTELEIRŐL

FOGYASZTÓK SZÁMÁRA

Magyarország Kormánya 216/2022 (VI.17.)  Kormányrendeletében a 2021.11.01. napjától biztosított fizetési haladék időtartamát 2022.07.31. napjáig meghosszabbította. Egyúttal pedig lehetővé tette, hogy azok az adósok, akik a fenti rendelet hatályba lépésének napját (2022.06.18.) megelőzően a fizetési haladékot igénybevették, ismételt fizetési haladék iránti kérelmet nyújtsanak be. A kormányrendelet alapján igényelhető fizetési haladék 2022.08.01. napjától 2022.12.31. napjáig tart. A kérelmet 2022.07.31. napjáig kell benyújtani.

A kérelem minta, valamint a benyújtásával kapcsolatosan bővebb információ az alábbi oldalon található:

https://www.porschefinance.hu/moratorium-1-2/moratorium-2/moratoriumi-nyilatkozattetel

 Magyarország kormánya 2020 őszén az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvényben hiteltörlesztési moratóriumot (Moratórium 2) vezetett be.

A törvényhez kapcsolódóan a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020 (XII.22.) Kormányrendelet jelent meg 2020.12.22. napján, mely a törvény szerinti jogosultságokhoz kapcsolt fizetési haladék szabályait módosította. A Moratórium 2 lejártának meghosszabbításáról a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet valamint az 536/2021 (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezik.

A Moratórium 2 - a fenti jogszabályok együttes értelmezése alapján - 2021.10.31. napjáig a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított (gépjármű átadása) lakossági hitel-, kölcsön-, illetve lízingszerződésekre, illetve munkáltatói kölcsönökre vonatkozik és mindazok jogosultak voltak rá, akik a Moratórium 1 szerinti fizetési haladék igénybevételére is jogosultak voltak.

2021.11.01. napjától a moratórium meghosszabbított időszakára azon, 2021. szeptemberében moratóriumban álló fogyasztók jogosultak, akik a következő valamely feltételnek megfelelnek: nyugdíjas, gyermeket nevelő, munkanélküli,  közfoglalkoztatott, a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent. Szintén jogosult a moratóriumra, az a fogyasztónak minősülő ügyfél, akivel egy háztartásban élő hozzátartozója a fenti feltételek valamelyikének megfelel.

2021. november 1. napjától azonban a fizetési moratóriumot azok a természetes személyek, akik fogyasztói pénzügyi lízingszerződést kötöttek - a pénzügyi lízingszerződés vonatkozásában - nem vehetik továbbá igénybe.

A Moratórium 2 2022. augusztus  1. utáni igénybevételére vonatkozó szándékát előre, 2022.07.31. napjáig be kell jelentenie Társaságunk felé. A határidő jogvesztő. Az igénybejelentés kizárólag a 8/2022. (VI.20.) MK rendeletben meghatározott kérelem benyújtásával történhet, melyet személyesen székhelyünkön található ügyfélszolgálatunkon vagy online módon nyújthat be.

A kérelem mintát csatoljuk, illetve ügyfélszolgálatunkon is elérhető.

Személyes benyújtás az alábbi címen lehetséges:

1139 Budapest, Fáy u. 27. II. em.

A nyitvatartásról és az elérhetőségről az alábbi oldalunkon tájékozódhat:

https://www.porschefinance.hu/uegyfelszolgalat/kapcsolat-nyitvatartas

Online benyújtási mód:

Ügyfélportál rendszerünkbe belépve, csatolmányként elküldheti Társaságunk részére a fenti kérelmet kitöltve és cégszerűen aláírva.

Elektronikusan hitelesített aláírással ellátott fenti nyilatkozatot e-mail útján is megküldheti Társaságunk felé az info(kwfat)porschefinance(kwfdot)hu e-mail címünkre.

A moratórium igénybevételére vonatkozó nyilatkozat kizárólagosan a fentiek szerinti módon tehető meg.

Amennyiben kérelem benyújtására nem kerül sor, 2022.08.01. után új törlesztési táblázat kerül kiállításra, és a fizetési kötelezettség 2022. augusztusától újra kezdődik.

A moratóriumban való részvétel esetén tájékoztatjuk, hogy a moratóriumból való kilépés kizárólag Társaságunk részére megküldött írásbeli nyilatkozattal valósulhat meg. A nyilatkozat jövőre szól, visszamenőleges hatályú nyilatkozat nem tehető. 

 

Porsche Finance Zrt.