Információ a panaszkezelésről

A Porsche Pénzügyi Csoport szempontjából kiemelt fontosságú, hogy Ügyfeleink elégedettek legyenek temékeinkkel, szolgáltatásainkkal, kollégáink ügyintézésével. Működésünk, kapcsolatunk során azonban előfordulhatnak olyan esetek, amikor legjobb szándékunk ellenére is véleményeltérés, panasz keletkezik.

Az erről az oldalról letölthető Panaszkezelési Szabályzattal és dokumentumokkal szeretnénk segítséget, megfelelő eligazítást nyújtani Önnek abban, hogy észrevételeit, panaszát milyen módon tudja eljuttatni Bankcsoportunkhoz.

Szóbeli panasz

Amennyiben megítélése szerint az Ön által kifogásolt eljárás egyszerűen orvosolható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul, vagy csupán észrevételt szeretne tenni, kérjük, forduljon:

  • személyesen, vagy telefonon ügyfélfogadási időben Ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz, vagy a Porsche Pénzügyi Csoport Önnel kapcsolatot tartó megfelelő szakterületéhez,
  • illetve ügyfélfogadási időn kívül a hét egy napján hosszított ügyfélfogadással (hétfőn 20 óráig a 1139 Budapest, Fáy u. 27. II. emelet 201-es számú ügyfélfogadóban) működő Panaszirodánkhoz, melynek telefonos elérhetősége az említett időpontban: (06-1) 46-54-783

 

Amennyiben személyesen kíván panaszt tenni és ügyintézési időpontot kíván előzetesen foglalni, úgy ilyen irányúigényét kérjük telefonon, vagy e-mailben (  info(kwfat)porschefinance(kwfdot)hujelezze.

 

Írásbeli panasz

Amennyiben észrevételeit részletesen kívánja jelezni, vagy esetleg szóbeli panaszát nem az Ön teljes megelégedésére orvosoltuk, Önnek lehetősége van természetesen írásbeli panaszbejelentést tenni.

A szükséges adatok teljes körű megadása érdekében egy panaszbejelentő nyomtatványt bocsátunk rendelkezésére.

Természetesen a postai úton, levélben tett panaszát, észrevételét is kivizsgáljuk.

Kérjük, lehetőség szerint ilyen esetben is használja panaszbejelentő nyomtatványunkat. Amennyiben panaszának voltak előzményei, az ezekkel kapcsolatos információkat (szerződésszám, rendszám, számlaszám ügyintéző stb.) is szíveskedjék megadni.

Írásbeli panaszát megküldheti:

 

A panasz-bejelentést a beérkezéstől számított 30 napon belül igyekszünk az Ön részére megválaszolni.

Amennyiben a panasz jellege miatt a fenti határidő nem tartható, az ügyintézési idő hosszabbításáról és annak indoklásáról külön értesítést küldünk.

Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során az Ön részéről valamilyen kiegészítő információkra lesz szükségünk. Ebben az esetben kérjük ilyen irányú megkeresésünk mielőbbi megválaszolását.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy Társaságunk az Ön kérésére költségmentesen megküldi postai úton vagy elektronikus levélben a Magyar Nemzeti Bank Fogyasztóvédelmi Központjához, illetve a Pénzügyi Békéltető Testülethez benyújtható formanyomtatványokat.

A dokumentumok az alábbi linekről is letölthetők:

Fogyasztói panasz szolgáltatónak

Fogyasztói kérelem a Magyar Nemzeti Banknak