Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. június 30. napjával Társaságunk befejezte a pénzforgalmi és betéti szolgáltatásai nyújtását. Az alábbiakban tájékoztatást kívánunk nyújtani azon kedves volt számlavezetett ügyfeleink részére, akik megszűnt bankszámlájuk illetve betéti számlájuk egyenlege felett még nem rendelkeztek. A fennmaradt egyenlegek a számlaszerződések megszűnése óta - letétként - változatlan összegben várnak a jogosultak rendelkezésére.

Társaságunk a még rendelkezésre váró számla-egyenlegeket az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél kifejezetten e célra nyitott és vezetett letéti számláján letétbe helyezte azzal, hogy a letét csak az ügyfeleinknek történő kifizetés céljából szabadítható fel.

Társaságunk a letétként kezelt számla-egyenleget kizárólag bankszámlák közötti átutalással tudja a korábbi számlatulajdonos rendelkezésére bocsátani.

Amennyiben a számla-egyenleggel kapcsolatban további egyeztetésre nincs szükség, a korábbi számlatulajdonos, mint a letéti egyenleg jogosultja a levélben kézhez kapott, illetve a honlapunkról innen is letölthető űrlapon rendelkezhet a számla-egyenlege tekintetében.

Amennyiben kérdése van, illetve személyes egyeztetést igényel, ebben továbbra is Társaságunk áll az Ön rendelkezésére a 1139 Budapest, Fáy utca 27. szám alatti székhelyén működtetett Ügyfélszolgálaton.

Kérjük, hogy a rendelkező nyilatkozatot szíveskedjenek az aláíró kartonon szereplő aláírással megegyező módon, saját kezűleg aláírni, két tanúval aláíratni, majd postai úton, vagy szkennelt formában, vagy akár személyesen Társaságunk részére visszajuttatni.

Ezt követően Társaságunk gondoskodik a letét összegének a rendelkezés szerinti átutalásáról.

Az átutalás továbbra is díj- és költségmentes.

A rendelkezés ismételt elmaradása esetén Társaságunk az egyenleget az elévülési idő alatt továbbra is az UniCredit Banknál e célra nyitott letéti számlán elhelyezett letétként kezeli a jogosult rendelkezésének kézhezvételéig.

Kérdés, kérés esetén az alábbi elérhetőségeinken állunk rendelkezésére:

-          Ügyfélszolgálat:   1139 Budapest, Fáy u. 27. II. em.

-          Telecenter:           +36 (1) 465-4700/1. menü

-          email:                   info @porschefinance.hu

-          honlap:                 www.porschefinance.hu

 

Budapest, 2020. január 29.

Tisztelettel:

Porsche Finance Zrt.