Tájékoztató a nem fizetés következményeiről

A Porsche Finance Zrt. jelen tájékoztatójának célja, hogy rövid áttekintést adjon arról, ha Ügyfelünk bármely okból a lízingszerződéséből származó bármely fizetési kötelezettségét nem fizeti, annak milyen következményei lehetnek, és mit javaslunk ezen esetben.

A lízingszerződés aláírásával Ügyfelünk és a szerződésben érintett további felek (adóstárs, kezes, zálogkötelezett) arra vállalnak kötelezettséget, hogy az abban foglaltakat teljesítik. Ez azt jelenti, hogy a fizetési kötelezettségei(k)nek maradéktalanul eleget tesz(nek).  A lízingszerződés feltételei és az üzletszabályzat részletesen tartalmazzák ezeket.

A nem fizetéssel a lízingszerződésből származó fizetési kötelezettség és annak kamatai folyamatosan növekednek. Amennyiben a hátralék kiegyenlítésre kerül, az nem jelenti azt, hogy nem kell megfizetni az esedékes törlesztő részletet .

Ha Ügyfelünk fizetési kötelezettségeit bármely okból - nem tudja, vagy nem akarja - teljesíteni, akkor szerződésszegést követ el, amelynek következménye lehet a lízingszerződés felmondása. Ügyfeleink számára megoldási lehetőségeket kínálunk, melyeket Társaságunk honlapján az alábbi linkre kattintva talál:

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes szerződések eltérő, adott esetben korlátozott megoldási lehetőséget hordoznak magukban! Javasoljuk, hogy az egyes lehetőségeket ügyfélszolgálati munkatársainkkal egyeztessék, annak érdekében, hogy megtaláljuk az Önnek lehető legjobb megoldást. A lízingszerződés módosítására, a fizetési könnyítési lehetőségek igénybevételéhez szükséges az Ügyfél írásbeli kérelme, amelyről Társaságunk a körülmények és lehetőségek gondos mérlegelésével egyedileg dönt.

Hangsúlyozzuk, a legfontosabb az, hogy amennyiben még nem következett be, de valószínűsíthető az, hogy nem tudja fizetési kötelezettségeit teljesíteni, vagy már elnehezült a pénzügyi teljesítési képessége, haladéktalanul jelezze Társaságunk számára. A megfelelő megoldás megtalálása közös érdekünk. 

A Felhívjuk a figyelmet arra, ha elmarad, vagy nem vezet eredményre az egyeztetés, nem sikerül megoldást találni a behajtási eljárás elindul és további kockázatokkal is kell számolnia. A nem fizetés további lényeges következménye, hogy ha az esedékessé vált, és meg nem fizetett tartozás összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbérösszeget, és a késedelem folyamatosan több, mint 90 napon keresztül fennáll, akkor a 201. évi CXXII. törvényben (KHR tv.) Központi Hitelinformációs Rendszerről - foglalt kötelezettségének eleget téve Társaságunk az Ügyfél - törvényben meghatározott referenciaadatait és a fenti tartozásra vonatkozó adatokat adatkezelés és nyilvántartás céljából a Központi Hitelinformációs Rendszer részére elküldi. A KHR tv. rendelkezései szerint a referenciaadatokat kezelő BISZ Zrt. az ügyfél referenciaadatait a fenti tartozásának megfizetését követő 1 (egy) éven keresztül, minden további esetben 5 (öt) éven keresztül nyilvántarthatja és kezelheti, a többi referenciaadat szolgáltató (bankok és pénzügyi vállalkozások) megkeresésére az Ügyfél tartozásáról adatot szolgáltathat.