Hátralékos tartozás kiegyenlítésének elszámolási sorrendje

A Porsche Finance Zrt. a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve, illetőleg az ügyfelek pontos, világos és érthető tájékoztatása érdekében csatolt tájékoztatóval számpéldákon keresztül kívánja ügyfeleit tájékoztatni a hátralékos tartozás kiegyenlítésének elszámolási sorrendjéről.