Tájékoztatás elhalálozás esetére

A Porsche Finance Zrt. törekszik arra, hogy az olyan nehéz élethelyzetben is, mint egy haláleset bekövetkezése megfelelő tájékoztatással segítse az örökléssel kapcsolatos, gyors és hatékony ügyintézési eljárást. Az alábbiakban olvasható tájékoztatók a pénzügyi lízingszerződést igénybe vevő természetes személy ügyfeleink (Lízingbevevő) elhalálozása esetén felmerülő kérdésekben, tennivalókban segítenek eligazodni.  

Kérjük, amennyiben a haláleset vonatkozásában még jogerős hagyatékátadó végzés nem készült, de az elhunyttal való kapcsolata alapján feltételezhetően az örökösök közé tartozik, az alábbi tájékoztatónkat olvassa el. 

Kérjük, amennyiben a haláleset vonatkozásában már jogerős hagyatékátadó végzés nevezi meg Önt örökösként az alábbi tájékoztatónk alapján szíveskedjen eljárni.